طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سلول حاصله از تقسیم سلول منى سازکه تبدیل به سلول منى مى شود به انگلیسی سلول حاصله از تقسیم سلول منى سازکه تبدیل به سلول منى مى شود یعنی چه

سلول حاصله از تقسیم سلول منى سازکه تبدیل به سلول منى مى شود

spermatid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها