معنی و ترجمه کلمه سنگ آهن به انگلیسی سنگ آهن یعنی چه

سنگ آهن

ironstone

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها