معنی و ترجمه کلمه سنگ معدنى رنگارنگ متبلور به انگلیسی سنگ معدنى رنگارنگ متبلور یعنی چه

سنگ معدنى رنگارنگ متبلور

willemite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها