معنی و ترجمه کلمه سوت زدن به انگلیسی سوت زدن یعنی چه

سوت زدن

sibilate
whiffle
whistle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها