معنی و ترجمه کلمه سوس مرکب از کره و زرده تخم مرغ و آب لیمو و سرکه به انگلیسی سوس مرکب از کره و زرده تخم مرغ و آب لیمو و سرکه یعنی چه

سوس مرکب از کره و زرده تخم مرغ و آب لیمو و سرکه

hollandaise

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها