طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سیستم اقتصادى مشترک به انگلیسی سیستم اقتصادى مشترک یعنی چه

سیستم اقتصادى مشترک

collectivism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها