معنی و ترجمه کلمه شاخص متقابل به انگلیسی شاخص متقابل یعنی چه

شاخص متقابل

cross index

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها