معنی و ترجمه کلمه شاخ و برگ به انگلیسی شاخ و برگ یعنی چه

شاخ و برگ

bush
foliage
herbage
tod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها