معنی و ترجمه کلمه شالوده چیزى را ریختن به انگلیسی شالوده چیزى را ریختن یعنی چه

شالوده چیزى را ریختن

skeletonize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها