طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شامل بودن به انگلیسی شامل بودن یعنی چه

شامل بودن

comprise
consist
contain
embrace
encompass
entail
include
subtend

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها