معنی و ترجمه کلمه شانه مخصوص شانه کردن لیف هاى کتان و ابریشم به انگلیسی شانه مخصوص شانه کردن لیف هاى کتان و ابریشم یعنی چه

شانه مخصوص شانه کردن لیف هاى کتان و ابریشم

hackle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها