طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاهانه به انگلیسی شاهانه یعنی چه

شاهانه

kingly
majestic
princely
regius
royal
sceptered

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها