طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاهراه مخصوص وسایط سریع السیر به انگلیسی شاهراه مخصوص وسایط سریع السیر یعنی چه

شاهراه مخصوص وسایط سریع السیر

expressway

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها