معنی و ترجمه کلمه شاهى به انگلیسی شاهى یعنی چه

شاهى

cress
garden cress
kingship
penny
regality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها