طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شاکى به انگلیسی شاکى یعنی چه

شاکى

accuser
actor
complainant
petitioner
plaintiff
relator
squawker
suer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها