معنی و ترجمه کلمه شاگرد یا آدم طفره رو به انگلیسی شاگرد یا آدم طفره رو یعنی چه

شاگرد یا آدم طفره رو

truant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها