معنی و ترجمه کلمه شبکه اى از تیرهاى سنگین که در جاهاى سست به جاى پى ساختمان قرار مى دهند به انگلیسی شبکه اى از تیرهاى سنگین که در جاهاى سست به جاى پى ساختمان قرار مى دهند یعنی چه

شبکه اى از تیرهاى سنگین که در جاهاى سست به جاى پى ساختمان قرار مى دهند

grillage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها