طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه ارگانیسم هاى قارچى به انگلیسی شبیه ارگانیسم هاى قارچى یعنی چه

شبیه ارگانیسم هاى قارچى

schizomycetous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها