طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه خوشه انگور به انگلیسی شبیه خوشه انگور یعنی چه

شبیه خوشه انگور

botryoidal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها