طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه شبیه سنگ لوح به انگلیسی شبیه سنگ لوح یعنی چه

شبیه سنگ لوح

slatelike
slatey
slaty

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها