معنی و ترجمه کلمه شبیه فلز روى به انگلیسی شبیه فلز روى یعنی چه

شبیه فلز روى

zincoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها