معنی و ترجمه کلمه شبیه نشاسته به انگلیسی شبیه نشاسته یعنی چه

شبیه نشاسته

starchy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها