معنی و ترجمه کلمه شبیه گوسفند به انگلیسی شبیه گوسفند یعنی چه

شبیه گوسفند

ovine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها