معنی و ترجمه کلمه شراب دخمه به انگلیسی شراب دخمه یعنی چه

شراب دخمه

wine cellar

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها