معنی و ترجمه کلمه شهر نشینى به انگلیسی شهر نشینى یعنی چه

شهر نشینى

urbanism
urbanity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها