معنی و ترجمه کلمه شیرینى و ظرافت رفتار به انگلیسی شیرینى و ظرافت رفتار یعنی چه

شیرینى و ظرافت رفتار

douceur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها