معنی و ترجمه کلمه شیطنت به انگلیسی شیطنت یعنی چه

شیطنت

archness
devilhood
diablerie
mischief
satanism
shenanigan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها