طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صاحب منصب به انگلیسی صاحب منصب یعنی چه

صاحب منصب

officer
official
officiary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها