طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صحنه یا میدان گاوبازى به انگلیسی صحنه یا میدان گاوبازى یعنی چه

صحنه یا میدان گاوبازى

bullring

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها