معنی و ترجمه کلمه صحه گذاردن به انگلیسی صحه گذاردن یعنی چه

صحه گذاردن

endorse
subscribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها