طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صحیح است به انگلیسی صحیح است یعنی چه

صحیح است

alright
ok
okay

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها