معنی و ترجمه کلمه صحیح است به انگلیسی صحیح است یعنی چه

صحیح است

alright
ok
okay

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها