معنی و ترجمه کلمه صخره پرتگاه به انگلیسی صخره پرتگاه یعنی چه

صخره پرتگاه

precipice

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها