معنی و ترجمه کلمه صداى بانگ خروس به انگلیسی صداى بانگ خروس یعنی چه

صداى بانگ خروس

cockcrow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها