طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صداى زیر در آوردن به انگلیسی صداى زیر در آوردن یعنی چه

صداى زیر در آوردن

treble

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها