معنی و ترجمه کلمه صداى سنج ایجاد کردن به انگلیسی صداى سنج ایجاد کردن یعنی چه

صداى سنج ایجاد کردن

chime

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها