معنی و ترجمه کلمه صداى چلپ و چلوپ زیاد به انگلیسی صداى چلپ و چلوپ زیاد یعنی چه

صداى چلپ و چلوپ زیاد

splutter

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها