طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صداى چیز پهنى که بر روى آب بیفتد به انگلیسی صداى چیز پهنى که بر روى آب بیفتد یعنی چه

صداى چیز پهنى که بر روى آب بیفتد

plop

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها