معنی و ترجمه کلمه صدا نگارى به انگلیسی صدا نگارى یعنی چه

صدا نگارى

phonography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها