طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صدمه دیدن به انگلیسی صدمه دیدن یعنی چه

صدمه دیدن

miscarry

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها