طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صرف نظر کردن به انگلیسی صرف نظر کردن یعنی چه

صرف نظر کردن

forbear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها