معنی و ترجمه کلمه صفت اشاره به انگلیسی صفت اشاره یعنی چه

صفت اشاره

demonstrative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها