طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صفحه فلزى یا چوبى متصل به چرخ تراش به انگلیسی صفحه فلزى یا چوبى متصل به چرخ تراش یعنی چه

صفحه فلزى یا چوبى متصل به چرخ تراش

faceplate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها