طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صف بستن به انگلیسی صف بستن یعنی چه

صف بستن

cue
queue

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها