طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صف کارگران اعتصابى به انگلیسی صف کارگران اعتصابى یعنی چه

صف کارگران اعتصابى

picket line

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها