طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صلاحیتدار به انگلیسی صلاحیتدار یعنی چه

صلاحیتدار

capable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها