طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه صلاحیت دار کردن به انگلیسی صلاحیت دار کردن یعنی چه

صلاحیت دار کردن

fit

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها