طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضبط کردن به انگلیسی ضبط کردن یعنی چه

ضبط کردن

appropriate
attach
confiscate
file
impound
record
tape
trace

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها