طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضبط کننده به انگلیسی ضبط کننده یعنی چه

ضبط کننده

recorder
seizor
sensor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها