طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضد اسید معده به انگلیسی ضد اسید معده یعنی چه

ضد اسید معده

antacid

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها