طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ضربه روحى روان آسیب به انگلیسی ضربه روحى روان آسیب یعنی چه

ضربه روحى روان آسیب

trauma

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها